Serei só eu que acho peculiar esta maneira de comemorar o 25 de Abril na Reboleira?